18.Ulusal Perinatoloji Kongresi

Düzenli olarak yapılagelen ulusal kongremiz 8-10 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. İki yılda bir düzenlenen kongremizde gebe, fetus ve yenidoğan sağlığı açısından son bilimsel gelişmeler ışığında klinik uygulamalarımızın tartışıldığı, değerli bilimsel çalışma ve olguların sunulduğu bir kongre olarak yerini almıştır. 

 

08 Nisan 2021, Perşembe

 

16:00 - 16:15

Kongre Açılış
Cihat Şen, Gökhan Göynümer

ROOM - A

16.15-16.45

Erken doğum önlenmesi: Yeni yaklaşımlar

Kypros Nicolaides

16.45-17.00

Discussion

 

ROOM - A

Covid-19 ve gebelik

Murat Yayla, Gökhan Göynümer

17:00 – 17:15

Gebelikte COVID-19 seyri nasıl? Maternal sonuçlar

Francesco D’Antonio

17:15 – 17:30

Covid-19 pandemisinde ölü doğum ve prematürite oranlarında değişme?

Nelly Jekova

17:30 – 17:45

COVID-19 pandemisinde perinatal çıkarımlar

Elif Gül Yapar Eyi

17:45 – 18:00

Tartışma ve kahve

 

ROOM - B

Fetal cerrahi: Bugünü / Yarını

Cihat Şen, Resul Arısoy

17:00 – 17:15

Fetal NTD’lerinde fetal cerrahi faydalı mı? Açık / kapalı?

Alireza Shamshirsaz

17:15 – 17:30

Fetal kalp anomalilerinde fetal cerrahi: Hangisinde?

Alberto Galindo

17:30 – 17:45

TOPS-1: Tedavide lazer ya da takip?

Asma Khalil

17:45 – 18:00

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Erken Gebelik Oturumu

Gökhan Göynümer, Ali Gedikbaşı

18.15-18.30

Erken gebelik kaybında yeni tanımlamalar: RCOG 2017 kılavuzunun yeniden gözden geçirilmesi

İbrahim Polat

18.30-18.45

Düşük tehdidinde progesteron terk edilmesi gereken bir tedavi mi? PROMISE çalışması

Hicran Acar

18.45-19.00

Erken gebelik kayıplarında gebelik materyali genetik incelemeye gönderilmeli mi? Hangi genetik testler önerilmeli mi?

Hakan Özön

19.15-19.30

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Monokoryonik gebelikler

Murat Yayla, Cihat Şen

18.15-18.30

İkizden ikize transfüzyon sendromunda güncel gelişmeler

Liesbeth Lewi

18.30-18.45

Monokoryonik ikizlerde selektif IUGR nasıl yönetilmeli?

Asma Khalil

18.45-19.00

Monoamniotik ikizlerde doğumun zamanlanması

Cihat Şen

19.15-19.30

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Gebelik hipertansiyonu

Turgay Şener, Murat Yayla

19.30-19.45

Erken preeklampside sık görülen komplikasyonlar

Ignacio herraiz

19.45-20.00

Preeklampside klinik yönetim: Anjiojenik belirteçlerin yönetime katkısı?

Cecilia Villalain

20.00-20.15

Gebelikte hipertansiyon: Maternal hemodinami ve fenotip

Tamara Stampalija

20.15-20.30

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Uydu Sempozyomu-1 (ABDİ İBRAHİM)

19.30-20.00

Kadın Sağlığında Hasta Kan Yönetimi

Oluş Api

20.00-20.15

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Uydu Sempozyomu-2 (ABDİ İBRAHİM)

20.15-20.45

0’dan 9’a demir eksikliği ve anemisinin yönetimi & yansımaları

İbrahim Polat

20.45-21.00

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Erken Doğum

Oluş Api, Sertaç Esin

20.30-20.45

Erken doğum: Progesteron terk edilmesi gereken bir tedavi mi? PROLONG çalışması, OPPTIMUM çalışması

Oluş Api

20.45-21.00

Çoğul gebeliklerde erken doğumu nasıl önleyelim?

Murat Yayla

21.00-21.15

Kısa servikste tedavi seçenekleri? Serklaj? Progesteron? Indometasin?

Sertaç Esin

21.15-21.30

Tartışma ve kahve

Room-B

Prenatal tarama testleri

Cihat Şen, Resul Arısoy

21.00-21.15

Preeklampside NIPT: Öngörü ve önlem

Fabricio Da Silva Costa

21.15-21.30

Fetal DNA testlerinde tüm genom seçeneği

Mar Gil

21.30-21.45

NIPT teknolojisinde güncel durum

Francesca R.Grati

21.45-22.00

Fetal DNA testleri ile mikrodelesyonlar taranabilir mi? Taranmalı mı?

Francesca R.Grati

22.00-22.15

Tartışma ve kahve

Room-A

Tekrarlayan gebelik kayıpları

Murat Yayla, Oluş Api

21.30-21.45

Tekrarlayan gebelik kayıpları

Ayşegül Özel

21.45-22.00

Tekrarlayan gebelik kayıplarında yeni tanımlamalar nasıl değişti?

M. Fatih Karslı

22.00-22.15

Tekrarlayan gebelik kayıplarında araştırma nasıl yapılmalı?

Deniz Esinler

22.15.22-30

Tartışma ve kahve

 

09 Nisan 2021, Cuma

 

Room-B

Uydu Sempozyumu-3 (NATERA)

14.30-15.00

Panorama AI ile tanışın - NIPT'deki en son inovasyon

Samantha Leonard

15.00-15.15

Tartışma

 

Room-B

Uydu Sempozyumu-4 (ILLUMINA)

15.15-15.45

Tüm genom dizileme

Lieve Christiaens

15.45-16.00

Tartışma

 

 

Room-A

 

16.00-16.30

Serebral palsi ve doğum hekiminin sorumluluğu

Asım Kurjak

 

Room-A

Prenatal tarama testleri

Oluş Api, Resul Arısoy

16.30-16.45

Sık görülen tek gen hastalıklarında çiftlerde taşıyıcılık taranmalı mı? SMA? Kistik fibroz? Talasemi?

Serdar Ceylaner

16.45-17.00

Di George sendromu, Frajil X tüm gebelerde taranmalı mı?

Emre Zafer

17.00-17.15

Prenatal taramada risk artışında prenatal tanı testinde hangi test? Konvansiyonel karyotip? Kromozomal mikroarray? Tüm ekzom sekanslama?

Tessa Homfray

17.15-17.30

Tartışma ve kahve

Room-B

Plasental bozukluklar

Cihat Sen, Murat Yayla

16.30-16.45

İkinci ve üçüncü dönemde plasenta akreta spektrumu (PAS) tanısı

Francesco D’Antonio

16.45-17.00

PAS nasıl önlenebilir? Uygun sezaryen tekniği ne olmalı?

Giuseppe Cali

17.00-17.15

Anormal plasenta tanısı: Previa ve PAS

Alireza Shamshirsaz

17.15-17.30

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Gebelikte rutin testler yapılmalı mı?

Murat Yayla, Gökhan Göynümer

17.30-17.45

Gebelikte tiroid taraması ? Kime? Nasıl? Tedavi?

Ertuğrul Karahanoğlu

17.45-18.00

Gebelikte GDM taraması ? Kime? Nasıl?

Atalay Ekin

18.00-18.15

Kan sayımı - İdrar testi: Ne zaman yapılmalı?

Yusuf Madendağ

18.15-18.30

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Prenatal invazif testlerde son durum

Cihat Şen, Turgay Şener

17.30-17.45

β-talaseminin tarama ve tanısında medikal, etik ve sosyal zorluklar

Giovanni Monni

17.45-18.00

PGT-A, PGT-M ve PGT-SR yapılmış IVF gebeliklerinde fetal invazif test şart mı?

Hakan Berkil

18.00-18.15

Amniyosentez ve koryon villus örneklemesinde fetal kayıp oranları?

Mar Gil

18.15-18.30

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Gelişimsel bozukluklar: Serebral palsi ve Otizm

Gökhan Göynümer, Ali Gedikbaşı

18.30-18.45

Otizmde prenatal öngörü mümkün mü?

Oluş Api

18.45-19.00

Serebral palside prenatal öngörü mümkün mü?

Sertaç Esin

19.00-19.15

Serebral palside hekimin tıbbi-adli sorumlulukları.

Halil Gürsoy Pala

19.15-19.30

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Fetal muayene

Cihat Şen, Gökhan Göynümer

18.30-18.45

Birinci dönem fetal muayene? Herkese? Riskli gruba? Nasıl?

Nicola Volpe

18.45-19.00

İkinci dönem fetal muayene neleri içermeli?

Petya Chaveeva

19.00-19.15

Üçüncü dönem fetal muayene neleri içermeli?

Panos Antsaklis

19.15-19.30

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Fetal anomaliler

Murat Yayla, Gökhan Göynümer

19.30-19.45

Posterior üretral valv olgularında fetoslopik lazer ablasyon

Selahattin Kumru

19.45-20.00

Fetüsü RASopatiler açısından nasıl ve ne zaman değerlendirelim?

Valentina De Robertis

20.00-20.15

Fetal akciğer lezyonlarında medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri

Ali Gedikbaşı

20.15-20.30

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Fetal gelişim

Cihat Sen, Sertaç Esin

19.30-19.45

Normal fetal gelişim nasıl tanımlanmalı? Büyüme eğrileri kullanılmalı mı?

Subhashini Ladella

19.45-20.00

Fetal tiroid bozuklukları: Tanı ve tedavi

Marzena Debska

20.00-20.15

Erken başlangıçlı fetal büyüme kısıtlılığında NST ve Doppler’in yeri

Christoph Lees

20.15-20.30

Yardımcı üreme teknikleri gebeliklerinin sorunları

Petya Chaveeva

20.30-20.45

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Perinatal enfeksiyonlar

Murat Yayla, Ali Gedikbaşı

20.30-20.45

Toksoplazma tanı ve tedavi seçenekleri

Ali Gedikbaşı

20.45-21.00

Sitomegalovirüs taranmalı mı? Ne zaman? Tedavisi var mı?

Eftal Avcı

21.00-21.15

Parvovirüs-B19: Tanı ve tedavi ne kadar önemli?

Hakan Erenel

21.15-21.30

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Fetal beyin

Cihat Şen, Sertaç Esin

20.30-20.45

Birinci trimester nörosonogram

Nicole Volpe

20.45-21.00

Kavum septum pellusidum: Anormal bulgular

Valentina De Robertis

21.00-21.15

Serebellar vermis ve sisterna magna anomalileri ve yönetimleri

Cihat Sen

21.15-21.30

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Serbest Tebliğler - Video Sunum

Oluş Api, Gökhan Göynümer

21.30-21.35

Evolution of 23 newborns with first trimester combined screening for aneuploidies with risk ≥1: 10 and normal genetic study observed among 12,506 patients

Veronica Chavarria Urquilla, Obdulia Alejos Abad, Juan Parra Roca, Neus Olle Ramos

21.35-21.40

Effects of COVID-19 fear on anxiety and depression in pregnant women: A cross-sectional, correlational study

Ayse Akalin, Fatma Ayhan, Fikret Gokhan Goynumer

21.40-21.45

Increased nuchal translucency in the first trimester

Jara Montero Olmeda, Fatima Martinez Hernandez, Enery Gomez Montes, Alberto Galindo Izquierdo,

Inmaculada Mejía

21.45-21.50

The dynamic measurement of the external pelvic obstetric diameter in shifting positions

Marco Siccardi, Cristina Valle, Fiorenza Di Matteo

21.50-22.00

Multicenter prospective study of SNP-based cfDNA for 22q11.2 deletion in 18,290 pregnancies with genetic confirmation

Pe'Er Dar, Bo Jacobsson, Melissa Egbert, Fergal Malone, Ron Wapner, Ashley Roman, Asma Khalil, Revital Faro, Rajeevi Madankumar, Lance Edwards, Noel Strong, Sina Haeri, Bob Silver, Nidhi Vohra, Jon Hyett, Kim Martin, Rebecca Clifton, Charlly Kao, Mary Norton

22.00-22.10

Multicenter prospective study of SNP-based cfDNA screening for aneuploidy with genetic confirmation in 18,497 pregnancies

Pe'Er Dar, Bo Jacobsson, Cora MacPherson, Fergal Malone, Ron Wapner, Ashley Roman, Asma Khalil, Revital Faro, Rajeevi Madankumar, Lance Edwards, Sina Haeri, Bob Silver, Nidhi Vohra, Jon Hyett, Garfield Clunie, Zach Demko, Matt Rabinowitz, Hakon Hakonarson, Mary Norton

22.10-22.20

Tartışma

Room-B

Serbest Tebliğler - Video Sunum

Murat Yayla, Resul Arısoy

21.30-21.35

Correlation between the sub-pubic arch angle and external pelvic diameters

Marco Siccardi, Cristina Valle, Fiorenza Di Matteo, Valentina Angius

21.35-21.40

Lethal skletal dysplasias: A case of Achondrogenesis

Carmen Martínez Bañón, Susana Monís Rodríguez, Beatriz Gómez Delgado, Isidoro Narbona Arias

21.40-21.45

Bilateral congenital diaphragmatic hernia and prenatal diagnosis

Leticia Maya Merino, Magali Sol Pacay Stump, Raquel García Rodriguez, Taysa Benitez Delgado, Ismael Ortega Cardenes, Javier Segura González, Raquel García Delgado, Ainara Amaro Acosta, Jano Manuel Rubio García, Diana Hernández Pérez, Margarita Medina Castellano, Alicia Martín Martinez

21.45-21.50

Gang Ultrasound Score for prediction of time interval from induction to delivery

Poonam Garg, Dr. Aprajita Singla

21.50-21.55

Tocolytic treatment for the management of threatened preterm labour: appropriateness use

Sara Alvarez Sanchez, Marina Marti Sopeña, Alvaro Zapico Goñi, David Sanchez-Nieves Fernández

21.55-22.00

Near-Infra Spectroscopy as a Predictor of Feeding Tolerance in Preterm Newborns Receiving Fortified Feeding (NIRSFI)

Veronica Samedi, Kaarthigeyan Kalaniti, Danika Ethier, Sibasis Daspal

22.00-22.10

Prognostic value of extremely high sFLt-1/PlGF ratio at diagnosis of early-onset preeclampsia: a case-control study

Cecilia Villalaín, Marina Rodriguez, Paula Gómez-Arriaga, Alberto Galindo, Ignacio Herraiz

22.10-22.20

Tartışma

 

 

 

 

10 Nisan 2021, Cumartesi

Room-B

Uydu Sempozyum - 6 (CANON)

15.15-15.45

Fetal Ekokardiografi ve Doppler Ultrason

Orhan Uzun

15.45-16.00

Tartışma ve kahve

 

Room-A

 

16.00-16.30

Gelişmekte olan ülkelerde yenidoğan sonuçları nasıl iyileştirilebilir?

Milan Stanejovic

 

Room-A

Doğumda ultrason

Gökhan Göynümer, Resul Arısoy

16.30-16.45

Pelvis ve fetal boyutun doğumda değerlendirilmesi

Reuven Achiron

16.45-17.00

İkinci evre dinamik değişikliklerin izlemi

Gökhan Göynümer

17.00-17.15

Uzamış ilk-ikinci evre yönetimi

Tullio Ghi

17.15-17.30

Vakum ve forseps kararı vermede ultrason

Giuseppe Rizzo

17.30-18.00

Tartışma ve kahve

 

Room-B

NIPT test firmalarının son durum güncellemeleri

Oluş Api, Gökhan Göynümer

16.30-16.45

NIPT hizmet sunucusu -Illumina ürün sonuçları ve kliniğe katkısı

16.45-17.00

NIPT hizmet Natera ürün sonuçları ve kliniğe katkısı

17.00-17.15

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Serbest tebliğler

Oluş Api, Gökhan Göynümer

17.15-17.20

Conjoined twins detected during antenatal period and desired to continue pregnancy: A Case Report

Zeynep Gedik Özköse, Ayşegül Bestel, Özge Bitgen

17.20-17.25

Geç başlangıçlı preeklampsinin tanı ve şiddetinin değerlendirilmesinde maternal plazma kadmiyum, kurşun ve vanadyum düzeylerinin analizleri: Prospektif ve karşılaştırmalı bir çalışma

Ali Ovayolu

17.25-17.30

Plasental Yetmezliği Düşündüren Belirteçler Preeklampsiyi Öngörebilir mi? ( PAPP-A, ADAM 12, PP 13 ve Uterin Arter Doppler)

Serdar Balcı, Taylan Bodur

17.30-17.45

Tüm ekzom dizileme ile tanı konan nadir bir iskelet displazisi: Akondrogenezis Tip 1A (Houston-Harris) vakası

Özge Özdemir, Ali Gökhan Bolluk, Sema Süzen Çaypınar, Barış Boza, Alper Gezdirici, Banu Değirmenci, Aydeniz Aydın Gümüş

17.45-18.00

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Fetal kalp

Cihat Şen, Oluş Api

18.00-18.15

Cardiac remodelling and/or dysfunction

Fatima Crispi

18.15-18.30

Mild tricuspid regurgitation: How important?

Valentina De Robertis

18.30-18.45

Fetal bradikardi ve taşikardi tanısı ve yönetimi nasıl olmalı?

Fatima Crispi

18.45-19.00

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Maternal hastalıklar

Murat Yayla, Gökhan Göynümer

18.00-18.15

GDM’de Pravastatin

S.Burçin Kavak

18.15-18.30

GDM’de metformin kullanımı

Resul Arısoy

18.30-18.45

Gebelikte anemi yönetimi

Ebru Çelik Kavak

18.45-19.00

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Maternal hastalıklar

Sertaç Esin, Elif Gül Yapar Eyi

19.00-19.15

Gebelikte aşılarla ilgili yeni öneriler var mı?

Murat Muhçu

19.15-19.30

Gebelikte venöz tromboemboli ve antikoagülan kullanımı

Ali Ovayolu

19.30-19.45

Obezite ve gebelik

Ana Bianchi

19.45-20.00

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Obstetrikte tıbbi uygulamaları hataları

Murat Yayla, Resul Arısoy

19.00-19.15

Perinatoloji ve obstetride tıbbi uygulama hataları? Nasıl önlem alınmalı?

Coşkun Yorulmaz, Adem Sözüer

19.15-19.30

Fetal anomalilerde tıbbi uygulama hataları?

Coşkun Yorulmaz, Adem Sözüer

19.30-19.45

Geç fetal kayıp ve fetal distress/asfiksi durumlarında çıkabilecek sorunlar?

Coşkun Yorulmaz, Adem Sözüer

19.45-20.00

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Maternal hastalıklar

Sertaç Esin, Elif Gül Yapar Eyi

20.00-20.15

Hiperemezis gravidarumda tedavi? Gebelik kusmalarında mide fıtığı? Reflü?

Önder Sakin

20.15-20.30

Erken gebelik kusmalarında tiroid bozuklukların yeri

Orkun Çetin

20.30-20.45

Gebe izleminde rutin idrar tahlili?

Şule Göncü Ayhan

20.45-21.00

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Gebe izleminde Doppler

Gökhan Göynümer, Ali Gedikbaşı

20.00-20.15

Geç dönemde fetal kaybı nasıl tahmin ederiz?

Rauf Melekoğlu

20.15-20.30

Kronik hipoksemide fetal adaptasyon

Tamara Stampalija

20.30-20.45

Ölü doğumları önleme stratejileri neler olabilir? NST? Doppler? Serebroplasental oran?

Resul Arısoy

20.45-21.00

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Gebelikte beslenme ve destek ürünleri

Murat Yayla, Oluş Api

21.00-21.15

Gebelikte uygun beslenme ve kilo alımı nasıl olmalı?

Resul Arısoy

21.15-21.30

Gebelikte rutin olarak hangi mineral ve vitamin destekleri önerilmeli?

Oluş Api

21:30-21:45

Gebelikte egzersiz önerileri nasıl olmalı?

Mehmet Fatih Karslı

21:45-22:00

Tartışma ve kahve

 

Room-B

Maternal hastalıklar

Elif Gül Yapar Eyi, Sertaç Esin

21.00-21.15

Anne ölümü nedenleri

Elif Gül Yapar Eyi

21.15-21.30

PAS bozukluklarında yeni konservatif cerrahi yöntem var mı?

Ahmet Yalınkaya

21:30-21:45

Gebelik ve doğumun üriner kontinansa etkisi

Akın Sivaslıoğlu

21.45-22.00

Tartışma ve kahve

 

Room-A

Serbest Tebliğler - Video Sunum

Oluş Api, Gökhan Göynümer

22.00-22.05

Prenatal diagnosis of a rare case double aneuploidy ( Edwards (Tr 18) + Klinefelter (XXY) )

Hakan Gölbaşı, Merve Saka Güvenç, Ceren Gölbaşı, İbrahim Ömeroğlu, Atalay Ekin

 

22.05-22.10

Vajinal Doğum ile Sonuçlanan İkiz Gebeliklerde Koryonisiteye Göre Maternal ve Neonatal Sonuçların Karşılaştırılması

Gökçe Turan

22.10-22.15

Mirror Sendromu, Nadir Görülen Obstetrik Olgu Sunumu

Asli Şimşek, Nura Fitnat Topbaş Selçuki, Züat Acar, Alev Atiş Aydin

22.15-22.20

Fractalkine immunoreactivity in the human umbilical vein of pregnant women with gestational diabetes mellitus and its association with perinatal outcomes

Ceyda Sancakli Usta, Gulay Turan

22.20-22.25

Second-trimester diagnosis of mosaic trisomy 9 associated with congenital diaphragmatic hernia, ventriculomegaly and single umbilical artery

Firat Ersan, Güray Tuna, Nihal Çallıoğlu, Selçuk Atalay, Hakan Erenel, Fatma Ersan

22.25-22.30

İzole sağ aortic ark olgularının genetik ve postnatal sonuçları

Emre Erdoğdu

22.30-22.35

Duktus venozus agenezisi ve anatomik varyasyonları

Münip Akalın, Oya Demirci

22.35-22.40

Impact of the COVID-19 Pandemic on Robson birth data

Rahmi Sinan Karadeniz, Mujde Can Ibanoglu, Caner Kose, Bahadir Codal, Funda Akpinar

22.40-22.50

Tartışma

Room-B

Serbest Tebliğler - Video Sunum

Murat Yayla, Resul Arısoy

22.00-22.05

Maternal mortalite ve morbiditelerin azaltılması için ilçe devlet hastanesinden postpartum sevk endikasyonlarımız

Burcu Yücesoy Köse, Fatih Mehmet Fındık, Sercan Gözel

22.05-22.10

Comparison of maternal factors-based screening and Fetal Medicine Foundation risk assessment methods in first-trimester preeclampsia prediction: Preliminary results

Rauf Melekoglu, Nesibe Zeyveli Celik, Umran Karabulut Dogan, Halis Ozdemir, Seyma Yasar

22.10-22.15

Uterine Arteriovenous Malformations after Manual Vacuum Curettages for Delayed Miscarriages in 5 Women with Previous Cesarean Sections

Elif Gul Yapar Eyi, Mihriban Alkan, Mustafa Özdemir, Betul Yakıştıran

22.15-22.20

Gebelik Haftasında EMR Gelişen Bir Çoğul Gebeliğin Yönetimi

Uğur Değer

22.20-22.25

Treatment of asthma during pregnancy and perinatal outcomes

Betül Yakıştıran, Elif Gül Yapar Eyi

22.25-22.30

Coexistence of anti-kell isoimmunization and placental chorioangioma in a pregnancy presented with hydrops fetalis : A rare entity

Sema Süzen Çaypınar, Nihal çallıoğlu, İbrahim Polat

22.30-22.35

Fetal nörosonografi ve MRI ile prenatal tanısı konulup otopsi ile kesinleştirilen Evre 4 intraventriküler kanama olgusu

Fırat Ersan, Hakan Erenel, Fatma Ersan and İbrahim Polat

22.35-22.40

Subcapsular liver hematoma: Expanding the spectrum of ultrasound evaluation in severe preeclampsia and HELLP syndrome

Elif Gül Yapar Eyi, Mihriban Alkan, Betül Yakıştıran

22.40-22.50

Tartışma

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategoriler
Son Yazılar