Kurslar

Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 18-19 Şubat 2000
SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Erken Gebelik ve Sorunları